28 oktober, 2019

”Admentum är utvecklat för en hållbar skola, nu och i framtiden"

Skolvärlden hängde inte med i den tekniska utvecklingen för att de befintliga systemen var byggda runt milleniumskiftet och det fanns inga tydliga utmanare på skoladminmarknaden. Vår ingång var att bygga ett system som kunde alla de saker som de befintliga systemen kunde, bara paketeras i ett snyggare mer intuitivt format och det skulle göras i modern teknik. Under resans gång har vi lärt oss massor och idag har visionen förändrats. Idag vill vi vara en naturlig del av varje utbildningsverksamhets digitala ekosystem. Den del i ekosystemet som vi fokuserar på är skoladministration och elevhälsa. Idag står Admentum för öppenhet, specialiserad funktionalitet, modern teknik och partnerskap. Hela tiden med syftet att frigöra tid för mötet mellan pedagoger och elever och att bidra till att utveckla skolan genom smarta lösningar. Detta för att vi tycker att alla elever har rätt att lyckas efter sina förutsättningar.

Admentum del för del

Öppenhet Skolan måste äga sin egen data. För oss är det en självklarhet att varje skola och organisation ska ha tillgång till och kunna använda sin egen data utan kostnader eller svårigheter att plocka ut den ur systemet.

Specialiserad funktionalitet Om tio utvecklare bygger fyra funktioner eller 100 funktioner så kommer det påverka hur bra varje funktion är. Vi vill inte vara ett system som har ”allt och lite till”. De funktioner som finns i Admentum ska vara nödvändiga och bidra till verksamheten. Det säger sig självt att det till slut blir rörigt om man trycker in för mycket i ett och samma system.

Modern teknik Målet är att framtidssäkra produkterna genom att alltid använda den senaste tillgängliga tekniken. Allt är byggt med den senaste tekniken som finns. När vi ska uppdatera eller lägga till någon funktionalitet så görs det alltid med den teknik som passar bäst. Det gör oss unika på marknaden. Det ger oss en försprång idag och en fördel i framtiden. När Big Data och Learning Analytics blir en verklighet så har vi ett djup i förståelsen för utbildningsverksamhet och teknik.

Partnerskap Vi vill göra skoladministration och elevhälsa bäst, andra bolag gör smarta lösningar som bidrar till en gemensam vision och vice versa. Att samarbeta och utbyta kunskap med företag som gör schema, LMS eller digitala prov är ett hållbart sätt att utveckla skolors framtidens digitala ekosystem på. Vi vill också se våra kunder som partners som bidrar till vår vidare utveckling samtidig som vi bidrar till att utveckla våra kunder/partners.

Detta tillsammans med våra kunskaper och erfarenheter om hur skola, modern teknik och användarvänlighet fungerar gör att vi på riktigt tror att vi kan förändra svensk skola. Vi anser att skolan ska inte behöva ligga efter resten av samhället vad det gäller automatiserade processer och smarta administrativa lösningar. Vi anser att alla elever ska få den undervisning de har rätt till, pedagogerna den arbetsmiljö de förtjänar och vårdnadshavarna den insyn i barnens utveckling som krävs för att vara närvarande.

Sagt om Admentum

"In 1 year we got a ‘just off the ground’ communication platform and turned it into a fully functioning documentation and communication base from which to run a solid, effective organization. That’s an impressive accomplishment! And it wouldn’t have happened without your expertise, dedication and professionalism” Tom Callahan, VD Futuraskolorna

“Lättanvänt med den viktigaste infon för mig som förälder. Och inte en massa funktioner som jag måste hantera utan rak information från skolan” Samuel Jacobsen, IT-ansvarig, Brandströmska skolan

“VRS Sundbyberg vill bygga ett skarvlöst digitalt ekosystem som synliggöra samarbete mellan lärare, ger struktur till våra inlärningsmiljöer och stödjer elevernas personliga kunskapsutveckling. Vi ser att Admentum kan vara en viktig del av det ekosystemet som vår SIS (Skoladministrativt system). När vi valde Admentum som vårt SIS, letade vi efter ett system som kunde vara den "pusselbit" som kunde integrera och stödja de andra "bitarna" i vårt ekosystem. Vi vill ha ett system som är enkelt att använda och lätt att ansluta till andra system” Richard Walls, Director of Innovation and Technology Viktor Rydberg skolorna

Håkan Furevik och Christian Wannerstedt

Andra nyheter

May 11th, 2020

Modernt administrationssystem och digitala lärresurser knyts samman i ny integration

Med integrationen till Skolon blir det nu möjligt för skolhuvudmän att enkelt koppla samman sitt administrationssystem från Admentum med sina digitala lärresurser i Skolon, vilket skapar en enklare digital vardag för skolledare, lärare och elever.

Läs mer
April 23rd, 2020

Prolympia skolorna väljer Admentum

Betydelsen av de digitala adminsystemen i skolan har aldrig varit mer aktuell än just nu. De ökande kraven på moderna system som alla kan vara en del av ett hållbart digitalt ekosystem har aldrig varit tydligare. I samband med detta inser fler och fler att skoladministration 2.0 med moderna system som samarbetar via API:er redan är här.

Prolympia är en organisation som insett detta och de har fattat ett beslut om att gå över till Admentum inför hösten 2020.

Läs mer
April 17th, 2020

Admentum och förskoleappen Prion utvecklar ett samarbete för förskolan

Vi på Admentum är oerhört glada över vårt nya samarbete med förskoleappen Prion. Vi på Admentum är grymma på skoladministration och Prion!är proffs på förskola så tillsammans skapar vi en helt ny upplevelsen för alla pedagoger och vårdnadshavare.

Läs mer
April 9th, 2020

Distansanmälan för vårdnadshavare i Admentum

För att förenkla vardagen för er på skolan i dessa tider har vi tagit fram funktionen Distansanmälan. Den innebär att vårdnadshavare kan anmäla om deras barn deltar i undervisningen via distans. Lärarna får denna information så att de enklet kan ta närvaro på en lektion nu när det är många elever som deltar via distansundervisning. Tack alla skolor för den fina feedbacken vi fått på denna funktion!

Läs mer
January 29th, 2020

Lärande i Sverige väljer Admentum

Betydelsen av de digitala adminsystemen i skolan har aldrig varit mer aktuell än just nu. Säkerhet, transparens och användarvänlighet är i fokus och skolverksamheter ställer allt högre krav. Lärandegruppen i Sverige, vinnaren av Guldtrappan 2019, byter därför adminsystem och går över till Admentum.

Läs mer
December 2nd, 2019

Är du emot digitalisering inom utbildning? Tror du att jorden är platt?

Hur kan man principiellt vara mot digitalisering inom utbildning? Handlar det inte om att vi stoppar in barn och unga i en utbildningsapparat med målet är att de ska komma ut på andra sidan med så mycket insikter, kunskaper, god värdegrund och självtillit som möjligt? Admentums VD Håkan Furevik ifrågasätter rädslan som rättesnöre inom utbildningsutvecklingen.

Läs mer
November 20th, 2019

Next Level – ett nytt forum för hållbar teknikutveckling i skolan!

Onsdagen den 6 november genomförde vi på Admentum tillsammans med fem stycken Edtech-bolag ett helt nytt nätverksforum – Next Level. Det blev en succé med hela 75 beslutsfattare inom svensk skola närvarande.

Läs mer
October 8th, 2019

Kravlista för en brinnande lärarkår!

Jag har arbetat tillsammans med lärare i över 20 år i egenskap av kollega, chef och verksamhetsutvecklare. Jag har till och med gift mig med en. Min simpla empiri efter dessa år säger att de flesta lärare brinner, eller rättare alla lärare har en glöd. Tyvärr går den glöden på sparlåga ibland av olika anledningar.

Läs mer
September 10th, 2019

Analys istället för skyll och skäll!

Det är inte någon specifik persons fel att elever inte klarar undervisningen – förutom när sökandet efter just fel står i vägen för att hitta de bästa lösningarna. Att leta syndabockar, skylla och skälla när elever inte klarar kunskapskraven är ett omodernt och ineffektivt sätt att bedriva en skola där alla ska ha samma rätt att lyckas.

Läs mer
September 4th, 2019

Admentum och Canvas gör arbetet med undervisningen enklare, smartare och tryggare

Digital transformation handlar om att använda tekniken för att uppnå bättre resultat. För Admentum handlar transformationen om att skapa digitala administrativa processer som sparar tid. Tid som kan läggas på lärande istället för administration. Därför samarbetar Admentum med Canvas LMS.

Läs mer
April 5th, 2019

Admentum på Edtechkartan

I Edtechs kartläggning av edtechlösningar kopplade till svenska skolans processer och behov finns vi med i hela kedjan. Admentum är ett övergripande, enkelt och säkert system. Dessutom är vi det enda edtechföretaget som också har journalhantering för elevhälsoteamets arbete. Vi har helt enkelt system som är avgörande för en hållbar skolmiljö där inga elever trillar mellan stolarna.

Kolla in kartan via denna länken: Edtechkartan

Läs mer
March 31st, 2019

Välkommen Viktor Rydbergs skola Sundbyberg!

Läs mer om IT-visionen för Viktor Rydbergs skola Sundbyberg!

Läs mer
March 31st, 2019

En säker väg in!

VD:n tipsar: En säker väg in - så får ni ett strukturerat elevhälsoarbete!

Läs mer

Admentum Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress för att få senaste nyheterna från Admentum, information och uppdateringar och inbjudan till föreläsningar och events.

Samtycker: När du anger din e-postadress godkänner du också att dina uppgifter används i vår verksamhet för att skicka erbjudanden och information till dig i våra nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan enkelt avbokas via länk på aktuellt nyhetsbrev eller via info@admentum.se.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om sådan information är felaktig, irrelevant eller ofullständig kan du begära att informationen ändras eller tas bort.