10 september, 2019

Analys istället för skyll och skäll!

Det kan ju inte vara elevens fel att de inte klarar undervisningen i skolan. Visst kan eleven ha olika typer av svårigheter och till och med bristande motivation, men vi kan ju knappast skylla på en elev att de inte klarar av undervisningen. Alla människor vill lära sig! Alla människor vill vara bra. Om en elev känner att den inte är bra i skolan eller inte klarar undervisningen kan de välja att vara bra på att vara dålig. Det är inte ovanligt att eleven kan börja protestera genom att säga mot, förstöra material och eller bara tydligt visa att den ”skiter i xx”.

Det kan ju inte vara lärarens fel. Jag har aldrig under mina 19 år inom skolan mött någon lärare som inte vill att eleverna ska klara undervisningen. Jag har mött lärare som tycker att eleverna ska passa deras undervisning och om de inte passar och misslyckas så tycker samma lärare att eleven inte lagt tillräckligt mycket energi för att klara undervisningen. Men det är ju egentligen inte lärarens fel då den gör så gott den kan utifrån sin förmåga.

Det kan ju inte vara rektorns fel. Jag har aldrig mött en rektor under mina år inom skolan som inte velat att alla elever ska klara av undervisningen. Det är sällan man hör en rektor säga att ”skönt i år klarade sig 70 % av eleverna, vi ska vara nöjda så.” En rektor fattar beslut för att eleverna ska klara sig, punkt slut.

Det kan inte vara föräldrarnas fel. Jag har aldrig mött en förälder som inte vill att deras barn ska klara av undervisningen. Alla föräldrar jag mött gör så gott de kan utifrån sin egen förmåga. Så vi kan ju egentligen inte skylla på föräldrarna.

Det kan ju inte vara politiker och tjänstemännens fel. Hitintills har jag inte hört någon politiker säga att det vore bra om hälften av eleverna misslyckades i vår kommun/vårt land för då skulle ju inte så många vilja bo här.

Alla som är involverade i skola och barn gör så gott de kan efter sin förmåga. Det torde innebära att all energi som läggs på att leta efter vem som brister eller energi att skylla på någon är ett slöseri. Så den som lägger minsta lilla energi på detta kanske är den vi ska skylla på att de inte gör sitt allt för att alla elever ska klara sig.

Om vi utgår från att alla gör sitt bästa för att eleverna ska klara sig så kanske vi kan hitta fokus på det som spelar någon roll. Vad behöver vi förändra för att eleven ska klara av undervisningen? Ibland är det enkla det bästa. Om vi har ett symptom på ett problem kan vi analysera problemet med att ställa många varför-frågor så att vi kommer till kärnan av problemet.

Kim är uppkäftig mot lärarna och deltar inte i undervisningen. Varför?

Kim har svårt i skolan och når inte målen i de olika ämnena. Varför?

Kim har svårt med flytet i sin läsning och då blir det svårt att ta till sig kunskaper. Varför?

Kim missade en hel del av undervisningen i lågstadiet och hamnade efter Varför?

Kim hade en trasslig hemsituation

Lösning

-Undersök om Kim behöver samtalsstöd för att bearbeta det som hänt under lågstadietiden.

-Ge Kim specialundervisning så att han kan förbättra sin läsning. Anpassa undervisningen så att Kim kan ta in kunskaper på andra sätt än att läsa.

-Använd film och ljud. Samtala med Kim i undervisningen.

-Använd positiv förstärkning så att Kim ser en förändring hos de vuxna för att ”vända” situationen.

Testa detta i 4 veckor och utvärdera sedan.

Sluta skyll och skäll eftersom alla gör så gott de kan. Det som hjälper eleverna är en analys och ibland är det enkla det mest effektiva. Testa varför-metoden nästa gång innan någon börjar skylla och skälla!

I Admentum - Elevhälsa har vi samlat all dokumentation kring elevhälsa i smarta digitaliserade processen. Frigör tid till analys genom att effektivisera er administration.

Andra nyheter

December 2nd, 2019

Är du emot digitalisering inom utbildning? Tror du att jorden är platt?

__Hur kan man principiellt vara mot digitalisering inom utbildning? Handlar det inte om att vi stoppar in barn och unga i en utbildningsapparat med målet är att de ska komma ut på andra sidan med så mycket insikter, kunskaper, god värdegrund och självtillit som möjligt? Admentums VD Håkan Furevik ifrågasätter rädslan som rättesnöre inom utbildningsutvecklingen. __

Läs mer
November 20th, 2019

Next Level – ett nytt forum för hållbar teknikutveckling i skolan!

Onsdagen den 6 november genomförde vi på Admentum tillsammans med fem stycken Edtech-bolag ett helt nytt nätverksforum – Next Level. Det blev en succé med hela 75 beslutsfattare inom svensk skola närvarande.

Läs mer
October 28th, 2019

”Admentum är utvecklat för en hållbar skola, nu och i framtiden"

Admentum grundades 2013 av oss, Håkan Furevik och Christian Wannerstedt. Båda föräldrar, men med bakgrund i två vitt skilda branscher – skolan och spelvärlden. Efter samtal om hur vi båda såg det stora behov som utbildningsväsendet tampades med växte idén fram om att bygga ett hållbart digitalt system. Ett system, som rätt använd skulle kunna närmast revolutionera arbetslivet för skolpersonalen och underlätta vardagen för vårdnadshavare och elever.

Läs mer
October 8th, 2019

Kravlista för en brinnande lärarkår!

Jag har arbetat tillsammans med lärare i över 20 år i egenskap av kollega, chef och verksamhetsutvecklare. Jag har till och med gift mig med en. Min simpla empiri efter dessa år säger att de flesta lärare brinner, eller rättare alla lärare har en glöd. Tyvärr går den glöden på sparlåga ibland av olika anledningar.

Läs mer
September 4th, 2019

Admentum och Canvas gör arbetet med undervisningen enklare, smartare och tryggare

Digital transformation handlar om att använda tekniken för att uppnå bättre resultat. För Admentum handlar transformationen om att skapa digitala administrativa processer som sparar tid. Tid som kan läggas på lärande istället för administration. Därför samarbetar Admentum med Canvas LMS.

Läs mer
April 5th, 2019

Admentum på Edtechkartan

I Edtechs kartläggning av edtechlösningar kopplade till svenska skolans processer och behov finns vi med i hela kedjan. Admentum är ett övergripande, enkelt och säkert system. Dessutom är vi det enda edtechföretaget som också har journalhantering för elevhälsoteamets arbete. Vi har helt enkelt system som är avgörande för en hållbar skolmiljö där inga elever trillar mellan stolarna.

Kolla in kartan via denna länken: Edtechkartan

Läs mer
March 31st, 2019

Välkommen Viktor Rydbergs skola Sundbyberg!

Läs mer om IT-visionen för Viktor Rydbergs skola Sundbyberg!

Läs mer
March 31st, 2019

En säker väg in!

VD:n tipsar: En säker väg in - så får ni ett strukturerat elevhälsoarbete!

Läs mer

Admentum Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress för att få senaste nyheterna från Admentum, information och uppdateringar och inbjudan till föreläsningar och events.

Samtycker: När du anger din e-postadress godkänner du också att dina uppgifter används i vår verksamhet för att skicka erbjudanden och information till dig i våra nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan enkelt avbokas via länk på aktuellt nyhetsbrev eller via info@admentum.se.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om sådan information är felaktig, irrelevant eller ofullständig kan du begära att informationen ändras eller tas bort.