31 mars, 2019

En säker väg in!

All form av oro för elevers hälsa och alla upptäckter av eventuella missförhållanden bör ha en väg in i EHT för att arbetet ska kunna ske strukturerat och ge bäst resultat. När jag själv var rektor så kom ofta informationen via ett samtal i korridoren eller via mailen. I värsta fall fick jag höra något i matsalen under lunchen. Förutom att informationen riskerar att tappas bort så kan den också förändras tills dess att den kommer upp i ett EHT-möte. Inte nog med att informationen kommer på ”fel” ställen, den kommer även till olika personer i EHT som då blir bärare av informationen in till teamet. Samtidigt är det viktigt att det är enkelt att göra en anmälan om oro för måluppfyllselsen eller en anmälan om kränkande behandling till rektor och EHT. Man ska aldrig behöva fundera på vilken blankett man ska använda eller var den finns. Därför bör det bara finnas ett underlag lättillgängligt och alla ska veta var man hittar den. Informationen i en anmälan till EHT kan innehålla känslig information vilket gör att det är av största vikt att den hanteras på ett säkert sätt. Om man har en enkel och säker väg in finns goda förutsättningar för ett effektivt och väl grundat elevhälsoarbete. Det för även med sig att den som har en oro behöver formulera den och då verkligen fundera över vad oron består av. Det ger EHT ett bättre underlag att fatta beslut kring. I Admentum elevhälsa kommer alla vuxna på skolan åt ”Anmälan till EHT” som per automatik ger ”en väg in” till EHT. Det är på samma ställe man anmäler oro för måluppfyllelse, oro för frånvaro, kränkande behandling och övriga händelser. EHT ges utmärkta förutsättningar genom att får en bra överblick på alla inkomna ärenden samtidigt som man kan fördela dem mellan EHT-medlemmarna. Hur fungerar elevhälsoarbetet på din skola idag? Svara på följande frågor för att ha något att analysera och utgå ifrån.

  1. Hur kommer informationen in i EHT?
  2. Är det lätt att anmäla ett ärende för lärarna? Hur många vägar finns det och på hur många olika sätt kan man anmäla något idag?
  3. Hur säkerställer ni att informationen hålls konfidentiell (inte finns i en google drive, på mailen eller liknande)?
  4. Skulle en säker och enkel väg in i EHT hjälpa er att bli mer effektiva i ert elevhälsoarbete?

Välkommen att höra av er för att få reda på mer om Admentum elevhälsa - Enkelt, säker, smart elevhälsoarbete.

Andra nyheter

April 5th, 2019

Admentum på Edtechkartan

I Edtechs kartläggning av edtechlösningar kopplade till svenska skolans processer och behov finns vi med i hela kedjan. Admentum är ett övergripande, enkelt och säkert system. Dessutom är vi det enda edtechföretaget som också har journalhantering för elevhälsoteamets arbete. Vi har helt enkelt system som är avgörande för en hållbar skolmiljö där inga elever trillar mellan stolarna.

Kolla in kartan via denna länken: Edtechkartan

Läs mer
March 31st, 2019

Välkommen Viktor Rydbergs skola Sundbyberg!

Läs mer om IT-visionen för Viktor Rydbergs skola Sundbyberg!

Läs mer

Admentum Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress för att få senaste nyheterna från Admentum, information och uppdateringar och inbjudan till föreläsningar och events.

Samtycker: När du anger din e-postadress godkänner du också att dina uppgifter används i vår verksamhet för att skicka erbjudanden och information till dig i våra nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan enkelt avbokas via länk på aktuellt nyhetsbrev eller via info@admentum.se.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om sådan information är felaktig, irrelevant eller ofullständig kan du begära att informationen ändras eller tas bort.