Admentum gymnasieskola

Admentums smarta administrativa lösningar frigör värdefull tid för skolpersonalen som kan fokusera på eleverna och lärandet. Vårdnadshavarna får en enklare vardag med den intuitiva, lättillgängliga och säkra informations- och kommunikationskanalen.

Funktioner

Admentum gymnasieskola är resultatet av över 15 år inom skolväsendet. Vi vet vilka utmaningar du som driver skola har och det är med dessa kunskaper vi har tagit fram vårt verktyg. Det här är det som ingår i Admentum!

Elevregister

Alla användare samlas i Admentums säkra och lätthanterliga registerfunktion. Importera er data för snabba uppdateringar, exportera med en dynamisk exportfunktion, skicka rapporter till SCB med ett klick, uppdatera informationen med kopplingen till SPAR.

Närvaro

Deltagande elever lyckas bättre. Håll koll på närvaron och för dialog med elev och hem genom de olika kommunikationsfunktionerna i Admentum. Ledighetsansökningar, sjukanmälningar och kommunikation vid ogiltig frånvaro hanteras direkt i plattformen och i appen. För att ta det ett steg längre och underlätta ytterligare har vi planer på att utveckla ett AI som varnar vid oroväckande frånvaro – allt för att ge alla elever samma rätt att lyckas, oavsett förutsättningar.

Kommunikation

Den bästa kommunikationen är den som når sin mottagare. Därför riktas all kommunikation i Admentum till den det faktiskt berör. Skicka antingen direkta meddelanden som landar i appen eller lägg upp nyheter som hamnar hos de användare som informationen ska nå. Samtliga Admentums funktioner är automatiserade utifrån lagar och regler.

Studieplan

Med vår dynamiska studieplan kan administratören, mentorn och eleven följa elevens studier då alla har en oerhört tydlig översikt. Alla kan tydligt se vilka kurser som är pågående och avslutade ,vad eleven fått för betyg eller om eleven inte fått godkänt i en kurs- allt för att alltid ha total kontroll över att eleven följer sin studieplan och kommer nå studentexamen.

Statistik

Det systematiska kvalitetsarbetet startar i den data som finns. I Admentum samlas data om elevernas närvaro och måluppfyllelse över tid. Det ges därför utmärkta förutsättningar att använda Admentum som grund i arbetet och med den smarta statistikfunktionen sammanställs datan för mesta möjliga utveckling.

Prognos

Ingen elev ska falla mellan stolarna! Täta kunskapsuppföljningar är ett sätt att undvika det. Genom prognosfunktionen ges möjligheter för tidiga insatser och rätt stödåtgärder i ett led för att ”alla elever har rätt att lyckas”.

Vad säger våra kunder?

För elever, vårdnadshavare och lärare

Admentums app

Alla användare i Admentum har gratis tillgång till vår anpassade app. I appen hittar man alla de uppgifter som man använder dagligen. Vårdnadshavare får stöd i att ta del av väsentlig information med hjälp av notiser och det intuitiva gränssnittet. Appen uppdateras löpande med funktioner som förenklar arbetet för alla användare, oavsett om de är elever, vårdnadshavare eller lärare. För att kunna använda vår app krävs att skolan är användare av verktyget samt att du som användare har ett registrerat konto. Ladda ner Admentums App via Appstore eller Google Play och få tillgång till allt som rör skolan direkt i din telefon eller läsplatta.
FacebookTwitter