8 oktober, 2019

Kravlista för en brinnande lärarkår!

AdobeStock 182042381 Jag har arbetat tillsammans med lärare i över 20 år i egenskap av kollega, chef och verksamhetsutvecklare. Jag har till och med gift mig med en. Min simpla empiri efter dessa år säger att de flesta lärare brinner, eller rättare alla lärare har en glöd. Tyvärr går den glöden på sparlåga ibland av olika anledningar. En sådan anledning är exempelvis att lärare inte alltid kan fokusera på det man brinner för. Lärare brinner för människor, lärande och undervisning. Alla lärare brinner när en elev knäcker en ny kod och utvecklar ett nytt lärare. Ja, jag vågar säga alla. Jag har däremot inte mött någon lärare som brinner för administration, ingen. Dock känner jag många lärare som ”brinner av” på grund av tröga, gamla och stelbenta system (både digitala och analoga). Det finns lärare som får något visst i blicken när man nämner kunskapsuppföljning och systematik, men jag har inte mött någon som får lyster i ögonen i samband med ännu ett klick i ett system. Till detta kan vi addera de nya förslagen på kursplaner och framförallt omskrivningen av kunskapskraven som skvallrar om att Skolverket är lika trötta som vi på att undervisningen ofta planeras och följs upp utifrån kunskapskraven i matriser som mottagaren inte greppar. I förslaget har kravet i exempelvis matematik bantats ned till fem meningar. Det blir en väldigt liten och fragmentarisk matris om hela undervisningen och uppföljningen ska bygga på det.

Nu har alltså varje huvudman och arbetsgivare ett ansvar för att lärarna ska få möjlighet brinna långsiktigt, på ett hälsosamt och hållbart sätt. Det har kommit en ny generation system som är nischade, som bygger på ny teknik och som löser dagens problem istället för gårdagens. Där har vi lösningen, utöver att hitta partners som kan utveckla verksamheten tillsammans med huvudmän och arbetsgivare.

För att lärare ska orka brinna hållbart krävs att:

  • Verksamheten äger sin egen data. (Detta måste säkerställas i samband med inköp)
  • Systemen som används måste ha modern teknik som möjliggör kostnadseffektiva integrationer. (Om leverantören vill ha 6-siffriga belopp för en integration så är det någon som är knas.)
  • Fokus måste börja med användarupplevelsen. (I ett system så är cirka 60 % vårdnadshavare, 30 % elever/studenter, 10 % lärare och 1 % rektorer och administratörer).
  • System behöver vara nischade för att de ska kunna skapa och underhålla sin funktionalitet. (10 utvecklare kan utveckla 100 eller 4 funktioner. Funktionaliteten kommer bli därefter.
  • Det måste finnas en vision, ”var ska vi vara om fem år”. (Om vi ska ta oss dit måste vi börja nu.)
  • Till sist så måste fokus ligga på att inte släcka lärares glöd. Visionen måste svara på varför vi gör som vi gör. Varför klickar vi i matriser? Vad är det vi kommunicerar till vårdnadshavare och varför? Hur kan vi skapa ett digitalt ekosystem som gör att lärare kan fokusera på lärande, människor och undervisning? Hur kan vi presentera relevant data för lärare som de kan använda för att utveckla sin undervisning?

Admentum erbjuder skoladminstrativa system för grundskola, gymnaiset och elevhälsan. Vi erbjuder även stöd i processen att ta fram en hållbar vision. Vi snackar inte bara utan har erfarenhet från verkligheten och partners som ligger längst fram och hela tiden tar nya kliv framåt.

Idag har vi partners som Viktor Rydbergs Skolstiftelse, Raoul Wallenbergskolorna och Futuraskolorna. Bli en partner du också! Vill du vara på en annan plats om 5 år så måste du agera idag! Låt lärare brinna!

Håkan Furevik VD Admentum

Andra nyheter

May 11th, 2020

Modernt administrationssystem och digitala lärresurser knyts samman i ny integration

Med integrationen till Skolon blir det nu möjligt för skolhuvudmän att enkelt koppla samman sitt administrationssystem från Admentum med sina digitala lärresurser i Skolon, vilket skapar en enklare digital vardag för skolledare, lärare och elever.

Läs mer
April 23rd, 2020

Prolympia skolorna väljer Admentum

Betydelsen av de digitala adminsystemen i skolan har aldrig varit mer aktuell än just nu. De ökande kraven på moderna system som alla kan vara en del av ett hållbart digitalt ekosystem har aldrig varit tydligare. I samband med detta inser fler och fler att skoladministration 2.0 med moderna system som samarbetar via API:er redan är här.

Prolympia är en organisation som insett detta och de har fattat ett beslut om att gå över till Admentum inför hösten 2020.

Läs mer
April 17th, 2020

Admentum och förskoleappen Prion utvecklar ett samarbete för förskolan

Vi på Admentum är oerhört glada över vårt nya samarbete med förskoleappen Prion. Vi på Admentum är grymma på skoladministration och Prion!är proffs på förskola så tillsammans skapar vi en helt ny upplevelsen för alla pedagoger och vårdnadshavare.

Läs mer
April 9th, 2020

Distansanmälan för vårdnadshavare i Admentum

För att förenkla vardagen för er på skolan i dessa tider har vi tagit fram funktionen Distansanmälan. Den innebär att vårdnadshavare kan anmäla om deras barn deltar i undervisningen via distans. Lärarna får denna information så att de enklet kan ta närvaro på en lektion nu när det är många elever som deltar via distansundervisning. Tack alla skolor för den fina feedbacken vi fått på denna funktion!

Läs mer
January 29th, 2020

Lärande i Sverige väljer Admentum

Betydelsen av de digitala adminsystemen i skolan har aldrig varit mer aktuell än just nu. Säkerhet, transparens och användarvänlighet är i fokus och skolverksamheter ställer allt högre krav. Lärandegruppen i Sverige, vinnaren av Guldtrappan 2019, byter därför adminsystem och går över till Admentum.

Läs mer
December 2nd, 2019

Är du emot digitalisering inom utbildning? Tror du att jorden är platt?

Hur kan man principiellt vara mot digitalisering inom utbildning? Handlar det inte om att vi stoppar in barn och unga i en utbildningsapparat med målet är att de ska komma ut på andra sidan med så mycket insikter, kunskaper, god värdegrund och självtillit som möjligt? Admentums VD Håkan Furevik ifrågasätter rädslan som rättesnöre inom utbildningsutvecklingen.

Läs mer
November 20th, 2019

Next Level – ett nytt forum för hållbar teknikutveckling i skolan!

Onsdagen den 6 november genomförde vi på Admentum tillsammans med fem stycken Edtech-bolag ett helt nytt nätverksforum – Next Level. Det blev en succé med hela 75 beslutsfattare inom svensk skola närvarande.

Läs mer
October 28th, 2019

”Admentum är utvecklat för en hållbar skola, nu och i framtiden"

Admentum grundades 2013 av oss, Håkan Furevik och Christian Wannerstedt. Båda föräldrar, men med bakgrund i två vitt skilda branscher – skolan och spelvärlden. Efter samtal om hur vi båda såg det stora behov som utbildningsväsendet tampades med växte idén fram om att bygga ett hållbart digitalt system. Ett system, som rätt använd skulle kunna närmast revolutionera arbetslivet för skolpersonalen och underlätta vardagen för vårdnadshavare och elever.

Läs mer
September 10th, 2019

Analys istället för skyll och skäll!

Det är inte någon specifik persons fel att elever inte klarar undervisningen – förutom när sökandet efter just fel står i vägen för att hitta de bästa lösningarna. Att leta syndabockar, skylla och skälla när elever inte klarar kunskapskraven är ett omodernt och ineffektivt sätt att bedriva en skola där alla ska ha samma rätt att lyckas.

Läs mer
September 4th, 2019

Admentum och Canvas gör arbetet med undervisningen enklare, smartare och tryggare

Digital transformation handlar om att använda tekniken för att uppnå bättre resultat. För Admentum handlar transformationen om att skapa digitala administrativa processer som sparar tid. Tid som kan läggas på lärande istället för administration. Därför samarbetar Admentum med Canvas LMS.

Läs mer
April 5th, 2019

Admentum på Edtechkartan

I Edtechs kartläggning av edtechlösningar kopplade till svenska skolans processer och behov finns vi med i hela kedjan. Admentum är ett övergripande, enkelt och säkert system. Dessutom är vi det enda edtechföretaget som också har journalhantering för elevhälsoteamets arbete. Vi har helt enkelt system som är avgörande för en hållbar skolmiljö där inga elever trillar mellan stolarna.

Kolla in kartan via denna länken: Edtechkartan

Läs mer
March 31st, 2019

Välkommen Viktor Rydbergs skola Sundbyberg!

Läs mer om IT-visionen för Viktor Rydbergs skola Sundbyberg!

Läs mer
March 31st, 2019

En säker väg in!

VD:n tipsar: En säker väg in - så får ni ett strukturerat elevhälsoarbete!

Läs mer

Admentum Nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress för att få senaste nyheterna från Admentum, information och uppdateringar och inbjudan till föreläsningar och events.

Samtycker: När du anger din e-postadress godkänner du också att dina uppgifter används i vår verksamhet för att skicka erbjudanden och information till dig i våra nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan enkelt avbokas via länk på aktuellt nyhetsbrev eller via info@admentum.se.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att få del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om sådan information är felaktig, irrelevant eller ofullständig kan du begära att informationen ändras eller tas bort.