Vi på Admentum

Admentum grundades 2013, ur en passion för skola, modern teknik och smarta lösningar. Utvecklingen gör att vi kan kombinera dessa delar och leverera ett hållbart skoladminsystem som värdesätter skolpersonalens tid och varje elevs rätt att lyckas efter sina förutsättningar.

Idag är vi ett engagerat gäng som håller till hos Creative Hub på Tjärhovsgatan i Stockholm.

Kontakta oss

Håkan Furevik - "Alla elever har rätt att lyckas"

Håkan Furevik är vd och grundare av Admentum. Han har arbetat i skolvärlden sedan 2001, som lärare, kvalitetsutvecklare, elevhälsochef och rektor inom både den kommunala och privata skolan.

Håkan märkte snabbt hur stort behovet är av ett användarvänligt adminsystem för att underlätta skolpersonalens dagliga arbete och öka samarbetet mellan lärare, vårdnadshavare och elever utan att tumma på säkerheten. Han samlade därför ihop ett team med den specialkompetens han såg sig behöva – systemutvecklare, lärare, en designer och en jurist. Efter mycket research och grundlig behovsanalys skapades framtidens adminsystem för att hjälpa eleverna att nå sin fulla potential.
– Jag kände frustration över att administrationen gick ut över det pedagogiska arbetet och jag vet att jag inte är ensam om den känslan. Alla elever har rätt att lyckas och vi har byggt systemet som gör det möjligt, säger Håkan Furevik.

GDPR och Admentum

På Admentum har vi inventerat våra interna processer och rutiner där personuppgifter hanteras. Huvudområden som har utvecklats och GDPR säkrats är:

  • Kartläggning och dokumentation av personuppgifter som hanteras i Admentum.
  • Funktioner för att underlätta individens rättigheter, främst dataportabilitet.
  • Stora uppgraderingar av dataskydd, särskilt för känsliga personuppgifter.
  • Utökat system för att sätta rättigheter för skolpersonal, både på individ- och roll-nivå.
  • Stöd för högre säkerhetsnivå vid inloggning (BankId).
  • Utökat loggningsystem, för att dokumentera åtkomst av personuppgifter.
  • Översyn och uppdatering av dokumentation och avtal.

Samarbeten och tillägg

Vi på Admentum samarbetar med flera andra verktyg som du kan koppla ihop med oss för att få ännu bättre effekt.

Canvas

Canvas är det snabbast växande LMS:et i världen och är känt för att vara öppen, flexibelt och framtidssäkrat. Canvas är byggd på öppen teknologi och anpassas efter hur lärandet sker. När tekniken och utbildningsvärlden förändras snabbt kommer nya teknologier, nya undervisningsmetoder och nya standarder hela tiden. Canvas är, precis som Admentum, en modern, molnbaserad plattformen med modern arkitektur som enkelt kan anpassas till utveckling och förändringar och aldrig låser in användaren i gammal teknik.

Admentums integration med Canvas innebär bland annat att Admentum populerar användare, skapar kurser och hanterar inloggning till Canvas och med hjälp av apier kan vi enkelt hämta eller skicka information information till och från Canvas.

Skola24

Vi har en väl integrerad importfunktion för de skolor som hanterar sin schemaläggning i Skola24. Lägg ditt schema som vanligt i Skola 24 och med en enkel import har du fördela lektioner, klasser och undervisningsgrupper och ämnen i Admentum. Vi är väl förberedda att börja använda apier för överföring av schemadata så fort Skola24 är färdiga att leverera denna lösning till skolorna.

Skolon

Alla skolans digitala lärresurser samlade i en personlig vy för varje lärare och elev – med en inloggning. Skolon samlar all data automatiskt på vad gäller digitala läromedel genom integration med Admentum!

Google och Gsuite

Inloggning med Googlekonto. I Admentum kan man enkelt välja om man önskar använda elevernas Google-konton som inloggningskonton i Admentum.

Apier

Alla skolor och huvudmän har alltid tillgång till Admentums apier kostnadsfritt då de ingår i licensavgiften. Vill ni använda vår api-end point för att skicka till ert AD för att skapa konton i andra system? Inga problem! Vill ni ta ut avancerad data kring betyg eller närvarostatistik. Inte heller det är ett problem utan det är bara att koppla upp sig på våra endpoints!

SPAR Statens person- och adressregister

SPAR är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige. Admentum har en api-baserad integration med SPAR så att en skola eller huvudman enkelt kan uppdatera adressregister och kommuntillhörighet på alla användare.

SS12000

För oss är det en självklarhet att följa Edtech standarden SS12000. Standarden underlättar integrationer mot andra tjänster och är en förutsättning för ett hållbart digitalt ekosystem.

FacebookTwitter