Enkelt, säkert och smart

Admentum skola

Admentums smarta administrativa lösningar frigör värdefull tid för skolpersonalen som kan fokusera på eleverna och lärandet. Vårdnadshavarna får en enklare vardag med den intuitiva, lättillgängliga och säkra informations- och kommunikationskanalen.

Rätt sak på rätt plats

Funktioner Admentum skola

Elevregister

Alla användare samlas i Admentums säkra och lätthanterliga registerfunktion. Importera er data för snabba uppdateringar, exportera med en dynamisk exportfunktion, skicka rapporter till SCB med ett klick, uppdatera informationen med kopplingen till SPAR och samla era nya elever i kö-funktionen.

Närvaro

Deltagande elever lyckas bättre. Håll koll på närvaron och för dialog med elev och hem genom de olika kommunikationsfunktionerna i Admentum. Ledighetsansökningar, sjukanmälningar och kommunikation vid ogiltig frånvaro hanteras direkt i plattformen. För att ta det ett steg längre och underlätta ytterligare har vi ett AI som varnar vid oroväckande frånvaro – allt för att ge alla elever samma rätt att lyckas, oavsett förutsättningar.

Kommunikation

Den bästa kommunikationen är den som når sin mottagare. Därför riktas all kommunikation i Admentum till den det faktiskt berör. Skicka antingen direkta meddelanden som landar i appen eller lägg upp nyheter som hamnar hos de användare som informationen ska nå. Samtliga Admentums funktioner är automatiserade utifrån lagar och regler.

Skriftliga omdömen och betyg

I Admentum har man alltid tillgång till de senaste bedömningarna vid alla bedömningstillfällen av summativ karaktär. Läraren har även tillgång till tidigare summativa bedömningar för att kunna göra den mest rättssäkra betygsättningen.

IUP och utvecklingssamtal

Den digitaliserade IUP:n ger stora möjligheter för att hålla den levande över tid. IUP:n utgår från Skolverkets rekommendationer och elev och vårdnadshavare får en enkelt överskådlig bild inför IUP-samtalet. I Admentum finns det även goda möjligheter för eleven själv att bli drivande av sin egen IUP-process och leda IUP-samtalet.

Pedagogisk planering

Den bästa undervisningen är den som planeras. Som det sägs att den franske vetenskapsmannen Blaise Pasqual ska ha skrivit till sin vän, ”jag hade inte tid att skriva ett kort brev så jag skrev ett långt”. Om man inte förbereder undervisningen och sätter ut riktningen finns det risk att man missar målet. I Admentum finns det stöd för pedagogiska planeringar vilket ger ett bra stöd för att kommunicera undervisningens innehåll och mål till elever och vårdnadshavare.

Statistik

Det systematiska kvalitetsarbetet startar i den data som finns. I Admentum samlas data om elevernas närvaro och måluppfyllelse över tid. Det ges därför utmärkta förutsättningar att använda Skoplattformen som grund i arbetet och med den smarta statistikfunktionen sammanställs datan för mesta möjliga utveckling.

Prognos

Ingen elev ska falla mellan stolarna! Täta kunskapsuppföljningar är ett sätt att undvika det. Genom prognosfunktionen ges möjligheter för tidiga insatser och rätt stödåtgärder i ett led för att ”alla elever har rätt att lyckas”.

För elever, vårdnadshavare och lärare

Admentum skola app

Alla användare i Admentum har gratis tillgång till vår anpassade app. I appen hittar man alla de uppgifter som man använder dagligen. Vårdnadshavare får stöd i att ta del av väsentlig information med hjälp av notiser och det intuitiva gränssnittet. Appen uppdateras löpande med funktioner som förenklar arbetet för alla användare, oavsett om de är elever, vårdnadshavare eller lärare. För att kunna använda vår app krävs att skolan är användare av verktyget samt att du som användare har ett registrerat konto. Ladda ner Admentums App och få tillgång till allt som rör skolan direkt i din telefon eller tablet.

GDPR och Admentum

På Admentum har vi inventerat våra interna processer och rutiner där personuppgifter hanteras. Huvudområden som har utvecklats och GDPR säkrats är:

  • Kartläggning och dokumentation av personuppgifter som hanteras i Admentum.
  • Funktioner för att underlätta individens rättigheter, främst dataportabilitet.
  • Stora uppgraderingar av dataskydd, särskilt för känsliga personuppgifter.
  • Utökat system för att sätta rättigheter för skolpersonal, både på individ- och roll-nivå.
  • Stöd för högre säkerhetsnivå vid inloggning (BankId).
  • Utökat loggningsystem, för att dokumentera åtkomst av personuppgifter.
  • Översyn och uppdatering av dokumentation och avtal.

Testa Admentum skola

Just nu finns det möjlighet att testa Admentums Bas-modul gratis och få tillgång till en egen demoinloggning där ni själva kan klicka runt i systemet. Vi hjälper gärna till att läsa in era befintliga elever & elevlistor, så att ni ska kunna få en ordentlig inblick i plattformen och dess möjligheter.

Anmäl intresse